Ara
Close this search box.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

SATICI:
Ünvanı: REJULINE Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Adresi: Kuştepe Mah. Leylak Sok. Nursanlar İş Mrk. K:1 D:6  Şişli / İstanbul
Vergi Dairesi / No:  kağıthane  /7340649726
Web adres: www.rejuline.com.tr
E-posta: info@rejuline.com.tr
Telefon Numarası: +90 212 306 98 11 (200 Hat) pbx

 

ALICI:
Adı/Soyadı (varsa) Ünvanı:
Fatura Adresi:
Teslim Alacak Kişi:
Teslimat Adresi:
Vergi Dairesi – No: 
Telefon Numarası:
E-posta:

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.rejuline.com.tr web sitesinden elektronik ortamda veya (212)306 98 11 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU MAL:
3.1 Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli www.rejuline.com.tr internet adresinde yayınlanan hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

Ürün Adet Birim

Satış bedeli (kdv dâhil):

3.2 Ödeme şekli:

3.3 Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Fatura adresi:

MADDE 4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …………………………………………………… adresinde iş’a teslim edilecektir.

MADDE 5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI, MAL/HİZMETİN TESLİMATI:
Mal/hizmetin teslimi ALICI’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca ya da SATICI’nın kendi sevk araçlarıyla yapılmaktadır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Tüketici teslim almadan önce malın muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder. ALICI’nın teslim öncesi malı muayene sorumluluğu vardır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için; ALICI tarafından mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda gerekli teyidinin yapılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI‘ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 7. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8. SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.rejuline.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9. MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10. MAL/HİZMETİN VADELİ FİYATI:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11. FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30’dan fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12. PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13. ÖDEME PLANI:
Ödeme planı: ALICI’nın seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14. GENEL HÜKÜMLER:
ALICI, www.rejuline.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

ALICI’nın, SATICI’nın kampanyalarının, SATICI’nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak; SATICI’ya zarar vermemeyi, haksız bir menfaat sağlamamayı, tekrarlanan uygulamalar yapmamayı, internet sitesini kötüye kullanmamayı taahhüt etmektedir.

ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder.

ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SATICI, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

MADDE 15. CAYMA HAKKI:
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin 7 günlük süre içerisinde sürekli bir veri sağlayıcısı ile ya da yazılı olarak yapılması yeterlidir.

SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturasının üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların tüketici tarafından doldurulması zorunludur. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması, tekrar satılabilirliği bozulmamış olmaması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur fatura asli gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde; SATICI veya sağlayıcının cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yedi gün içerisinde malı almakla yükümlüdür. Cayma hakki nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Cayma hakki kullanılamayacak mal/hizmetler:
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
a. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetler.
b. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar.
c. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.
d. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin mallar
e. Gazete, dergi gibi süreli yayınlar.
f. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler.
g. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.
h. Tekrar satılabilirliği bozulmuş mallar

MADDE 16. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir.

MADDE 17. YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, şikâyet ve itiraz başvuruları, sanayi ve ticaret bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda tüketici mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme tarihinde elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI’nın mail adresine gönderilecektir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU:

Sözleşmenin Tarafları

SATICI:
Ünvanı: REJULINE Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Adresi: Kuştepe Mah. Leylak Sok. Nursanlar İş Mrk. K:1 D:6  Şişli / İstanbul
Web adres: www.rejuline.com.tr
E-posta: info@rejuline.com.tr
Telefon numarası: +90 212 306 98 11 (200 Hat) pbx

ALICI:
Adı/Soyadı varsa Ünvanı:
Adresi:

Telefon:
E-posta: